° veriKami ° Wiersze ° Pomiędzy

❡ (54) ° JEJ UMYSŁ [8.5.10]


jej umysł
pełen matematyk względnych
teorii praktyk (wzorów oznaczeń)
bywa skłonny (do działań mających na celu)
lubi

wycisnąć z tekstu
piękno logik rozmytych
struktur aliterackich

{
  tych (...) co działając nie znaczą
  znaczy
}

w funkcji poznawczej
koduje strony inaczej
obiektowo
i proceduralnie
rekurencyjnie
i przez iterację

i przez przypadek
i jeszcze

{
  odmieniając odpowiednio długo
  prowadząc restrykcyjną selekcję
  bez klasyfikacji
}


dowód na życie cyborgiń
przez zaprzeczenie
nie wprost
na modelach prostych

{
  w rozkładzie statystycznym
  w zakresie (dostępnym)
  odpowiednio prawdopodobny
}

do obalenia
do kontynuacji

nieoznaczony
wielokrotny

Zapis ⌖

Zbiór ⌖