° veriKami ° Wiersze ° Pomiędzy

❡ (52) ° eRHa [8.5.08]


zapisane słowem
unieważnisz słowem
jednym
lub (tak) 1/2 (szt. słowa)

eRHa

za zapisane ciałem
(...) zapłacisz

{
  description = prescription
  subversive bodily act
}

i wtedy trzeba to (...)
by przestało (znaczyć)
zaznaczam: ślad

{
  patroszenie plus resygnifikacja
  funkcja wielokrotnie złożona
}

eRHa

{
  wy wszystkie jesteście takie
  nic dodać (pochować)
}

Zapis ⌖

Zbiór ⌖