TAG ⌖ śmierć


❡ [21.4.03] (2) ° przez śmierć w zmartwychwstanie

przez Śmierć… w Zmartwychwstanie… które Pismem… Milczeniem… Pełnym Wszystkiego… Ciszą… w której Przyszłe Przeszłe… Przemienienie… w którym Słowo Ciałem… zapisuję Tekstem… w którym Nic Nie Ma… w którym Nic Nie Chcę… Tajemnica… Pozostaje (…)