TAG ⌖ pytanie


❡ [21.4.04] (1) ° nie przemilczeć pomilczeć

nie przemilczeć… pomilczeć… złą trudną… przeszłość… nie zadawać… zadać… ważne prawdziwie… pytanie… nie wciąż słyszeć… usłyszeć… nie wciąż szukać… odnaleźć… być odnalezioną… uwierzyć… zaufać… pozwolić się… odnaleźć… pozwolić się… poprowadzić