TAG ⌖ najlepsze


❡ [21.1.31] (1) ° czasem się traci

czasem… się traci dostęp… do najlepszych… przez najgorsze… których nie można… zrozumieć… których nie można… zapomnieć… których nie można… powiedzieć… nikomu