TAG ⌖ litery


℘ (6) ° z powietrza (zapis)

z powietrza inspiracja… z trwania… zewsząd… z komputera litery (słowa)… stanowiące zapis… wiecznotrwały… co ratuje ją przed śmiercią… wieczną… lecz poczucia bycia bardziej… nie daje… dalszy zapis (ciąg znaków)… skasowany