TAG ⌖ deszcz


❡ (02) ° PISZĄC [8.4.17]

pisząc kropki… drapiąc kreski… uderzając w klawisze… licząc krople deszczu płatki śniegu… wspomnienia… modląc się o zniknięcie Świata Tego… nieistnienie… patrzę na Ciebie… jesteś Obca i Inna… na Zawsze (jeśli istnieją Zawsze)… pozostaniesz (…)