° veriKami ° Wiersze ° Pomiędzy

❡ (43) ° EFEKT MOTYLA [8.5.05](4)


ja bym liczyła na efekt motyla
raczej
niż na transformację eulerowską
teorię księżyca
rachunek wariacyjny
jednostkę urojoną „i” w funkcji wykładniczej
równanie czwartego stopnia

— kochana
— nie wszystkie były dobre z matematyk
— miej to na względzie

a motyl
to zawsze jest motyl

— to ile tego...?
— czternaście dwadzieścia...?
— a może być trochę więcej...?

Zapis ⌖

Zbiór ⌖