° veriKami ° Wiersze ° Pomiędzy

❡ (22) ° TYMCZASEM (2) [8.4.30][29](4)


tymczasem

replikacja ludzka jest memetyczna
gatunek nie istnieje w pojedynczej skali
biologia zaś to jedynie sposób i rodzaj oznaczeń

skupiając się na sobie znajdziesz tylko wady
brak jest dobrych kopii nieistniejącego wzorca
samozachwyt zaś kończy się leczeniem psychiatrycznym

— nie możesz być nim kretynko !!!
— no zobacz jak ty wyglądasz !!!

Zapis ⌖

Zbiór ⌖