° veriKami ° Wiersze ° Pomiędzy

❡ (21) ° TYMCZASEM (1) [8.4.30][29](3)


tymczasem

dziedziczę siłę moich matek
nie rozliczana z wyglądu, brzmienia głosu
zapędów intelektualnych i reprodukcyjnych
przyjmowania konwencji, rad dobrych ludzi
oddania sprawiedliwości
dla sprawy
ku pocieszeniu serc
niewinnie

zapamiętałam lekcje
wypowiadane z wyrazem troski
bym była przygotowana
na najlepsze najtrudniejsze żadne
wszystkie inne

— czy to dobrze...?
— czy znajdę...?

Zapis ⌖

Zbiór ⌖