° veriKami ° Wiersze ° Pomiędzy

❡ (13) ° ONA [8.4.28](1)


była
doskonale złą replikatorką normy
gdy była
gdy się zdarzało
w nieciągłych granicach i czasie
w środku
w sensie niepewnym
zbyt cicho
banalnie

spotykałam ją w różnych miejscach
niespotykalnych
było trudno
w bajkach dla dorosłych
obce języki
brak stron
pozamieniane okładki

lubiłam ją pytać o jutro
o przypaloną zupę
o brak sensu (stricte)
o zapach śmierci

była moją matką

Zapis ⌖

Zbiór ⌖