° veriKami ° Wiersze ° Pomiędzy

❡ (06) ° KOCHANEK WYOBRAŻONY (spotkanie) [8.4.24](3)


jeśli tam byłam
jeśli byłam zmuszona tam być
jeśli już nie pytam dlaczego

ty też nie pytaj
jedno słowo to czasem zbyt wiele

zobacz

jak uroczo potrafię milczeć
jak się przyjaźnie do Ciebie uśmiecham
jak jestem tu i teraz

ciesz się dniem
nie wydanym na próbę zrozumienia
bez potrzeby diagnozy i opisu stanu
prawdy próby miary

ciesz się całym dniem
kontemplując niepoliczalność zdarzeń
które nie staną się Twoim udziałem
nie będą zapomniane

ciesz się całym dniem następnym
dopóki istnieją oczy
w których możesz się przeglądać
nie pytając o zgodę

Zapis ⌖

Zbiór ⌖

,