° Weronika Kami ° veriKami ° Pośrodku

༄ [21.04.08](4) ⌖ lecz może jeszcze


lecz może jeszcze

towarzystwem innych
samotnych nocy 

innych 
jeszcze

opowieścią

będzie
stać się może 

pocieszeniem

uwolnieniem
niewyśnionych

snów

jest taka możliwość
istnieje takie ryzyko

tekstu

Zapis ⌖

Zbiór ⌖

,