TAG ⌖ wolność


❡ [2021] ° możemy teraz odejść

Możemy Teraz Odejść… Możemy Pozostać… Przyjąć Swój Los w Pokorze… Kochać Miłością Prawdziwą… Radości Wolności Pełną… Bez Granic… Wszystko Już Stało Się Wcześniej… co Dopiero Teraz Dostępne… Wszystko Jest Już Gotowe… Zostało Nam (…)