TAG ⌖ przestrzeń


❡ [21.4.21] (2) ° bezkres

Bezkres……za horyzontem horyzont… Przestrzeń……niekończące się… Zapomnij……zapamiętaj… Słowa……oszczędne… Obrazy……inne… …jeszcze